งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Songkhla Rajabhat University

Untitled Document

ติดต่อเรา


ติดต่องานคลัง ได้ที่หมายเลข  074 - 260225, 074 - 260200  ต่อ 1015-1022 

หรือหมายเลข  086 - 4983690  

แฟกซ์ 074 - 260226

Line ID0864983690

หมายเลขภายใน ระบบใหม่

    หัวหน้างานคลัง                           1015

    คุุณเบญจวรรณ / คุณณัฐสุดา      1016

    คุณอรพรรณ                                1017

    คุณสุมิตร / คุณภรณ์นภัส             1018

    คุณภาวิดา / คุณวนิชา                 1019

    คุณศิริวรรณ                                 1020

    คุณสุวรรณี / คุณปีญานันท์          1021

    คุณนันทวดี                                  1022